Trang chủ chevron right Sự kiện
Sự kiện

Phát triển những kỹ năng thiết thực thông qua những khóa học trực tuyến được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực. Giúp học viên trang bị thêm kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm với mục tiêu góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

chevron right
Những chủ đề thú vị

Nhiều chủ đề về nhiều lĩnh vực khác nhau

Sự kiện nổi bật

Những sự kiện được nhiều người quan tâm nhất

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

Xem tất cả

Rectangle

Kỹ năng mềm

Gặp gỡ những người có trải nghiệm đặc biệt để tìm thấy động lực trong cuộc sống.

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

Xem tất cả

Kỹ năng chuyên môn

Gặp gỡ và học hỏi những bí quyết trong thực hiện công việc chuyên môn từ
những người có kinh nghiệm trong nghề.

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

card

THÁNG 3

27

10:00

Talkshow Sự Nghiệp Hạnh Phúc: Dear Our C...

Ngách 32 Ngõ 54 Nguyễn Chí...

100.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

Xem tất cả